Björkexperimentet

Tillbakablick -typ

Redan förra året arbetade jag med ett experiment som jag tänkte att jag skulle redovisa under dåvarande hösten. Dessvärre insåg jag under arbetets gång att det fanns några faktorer som jag inte tänkt på i förväg vilka gav experimentet lite väl stora variabler. Därför slutförde jag det arbetet med noggranna anteckningar och höll det en liten smula hemligt. Den här sommaren har jag gjort ett nytt experiment, och vis av förra årets misstag har jag jobbat mer metodiskt och därmed fått fram ett säkrare resultat.

Vad handlar det om då?

Vad är det då jag har gjort? Jo, jag har experimenterat med björkfärgning! Jag ville ge mig själv en rättvis bild av hur olika resultat en kan få av björklöv beroende på när på säsongen de plockas. Av erfarenhet vet jag att nyanserna från björklöv kan variera väldigt mycket, vilket beror på flera olika faktorer (bland annat geografiskt läge för björken, väderlek under säsong och när på säsongen skörden sker). Experimentet har pågått från maj till augusti.

Hur har jag gått tillväga?

Jag har färgat en docka ullgarn och en docka silkegarn (vita, alunbetade) i varje omgång färgbad. Jag ville att de olika materialen skulle färgas tillsammans för att kunna göra en så rättvis jämförelse mellan deras resultat som möjligt (då de på detta sätt färgats i samma styrka, temperatur och tid). Varje färgbad har gjorts av 150 g färska löv och 4 l vatten (små mängder material, därav låg dos färgväxt), vilka har plockats från träd i området där jag bor. Löven har kokats i en timme, därefter silats bort från badet som fått svalna till rumstemperatur då det blöta materialet lagts i. Silket har fått sätta temperaturgränsen, och baden har därför hettats upp till 70° (vilket är maxtemperaturen silke bör utsättas för). Väl i temperatur har färgningen pågått i 1 timme. Färgningen har skett i rostfri gryta på spis.

Vad har jag ändrat från första årets provfärgningar?

Förra året var jag under de första färgningarna inte lika noga med att färga omgående när badet kommit ned i rumstemperatur; det hände att det på grund av tidsbrist fick stå över natten innan färgningen utfördes. Detta insåg jag gjorde att badet hann oxidera vilket påverkade färgen. Stundtals glömde jag även bort färgningstiden vilket kunde göra att vissa prover färgades i många timmar -detta gav självfallet inget rättvisande resultat i den slutliga jämförelsen nyanserna emellan.

Blev det något resultat?

Först och främst är det kanske uppenbart att det skiljer sig en hel del i färgerna på silkets färgskala jämfört med ullen (normalt färgar jag silke under betydligt längre tid än bara en timme, eftersom jag alltid upplevt att det behövt längre tid på sig att dra åt sig färgen -detta har bekräftats i experimentet).

Det är också väldigt spännande att se hur nyanserna varierar under säsongen. Jag var beredd på att så skulle ske men inte att det skulle gå fram och tillbaka i kulörernas klarhet som det gjort. Dock bör en vara försiktig i sina slutsatser här, eftersom just denna sommar har varit osedvanligt varm, torr och solig. Väderlek och klimat kan påverka utvecklingen av färgämne i löven, och för att vara säker på just kulörstyrka behöver experiment göras i flera år, och då behöver väderleken studeras och nedtecknas på något vis (kanske antal soliga dagar och/eller millimeter nederbörd varje dag under hela experimentperioden).

Eftersom jag sparat det första årets färgprover (trots deras lägre tillförlitlighet så tänkte jag att de kan vara bra att ha), och jag ser en viss tendens till likhet i de olika säsongernas färggivning. En myt jag hört många gånger är att björklöven måste skördas när de är stora som musöron (dvs precis vid lövsprickningen på våren). I mina experiment har det blivit väldigt stark färg under den perioden, för att sedan mildras en del och sedan successivt bli både starkare och en aning mustigare framåt högsommar/höstsommaren.

Av någon underlig anledning finns det ett silkeprov under högsommaren som beter sig som om det färgats tidigt på våren (notera de extremt ljusa silkesproverna som knappt tagit åt sig någon färg alls på den korta färgningstiden) -jag hade förstått detta om även ullprovet varit svagare, men det följer en kulörmässigt normal utvecklingskurva.

Kan vi dra några slutsatser?

En växtsort kan ge många olika nyanser av samma färg, trots att materialet kommer från samma plantor/träd. Tid för skörd spelar alltså roll vid färgning med färskt växtmaterial.

Starkast färg fås allra tidigast i säsongen och mot slutet av den, däremellan kan en få använda större mängd löv alternativt färga under längre tid (för ull kan en även höja temperaturen).

Olika material tar åt sig samma färg på olika sätt och ger därför olika variabler i sina färgskalor.

Bara lite till

Av ullproverna har jag en extra provkarta som just nu befinner sig i fönstret för att utsättas för lite solljus. Eftersom det egentligen inte är så rättvisande att låta textil ljustestas genom fönsterrutor (pga massor av uv-ljus som inte tränger igenom) så kommer jag att kompensera det genom att låta dem ligga där i ganska många månader. Det är ju i skrivande stund trots allt den mörka årstiden nu, och antalet soltimmar är tämligen begränsat. Jag kommer självfallet att delge resultatet av ljustestet också när det är färdigt!

Nedan finns färgresultatet för 2017 års experiment. Notera hur vissa färger är mycket mer rostigt rödgula än de andra -det är från färgbad som hunnit oxidera över natten eller längre.